Tìm kiếm nâng cao

Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình Miễn phí mọi dịch vụ

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 9

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 9

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
50m2 - 60m2 - 110m2
8 USD
CAO ỐC WIN HOME BĐ

CAO ỐC WIN HOME BĐ

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
15m2 - 25m2
8.25~16.5 USD
CAO ỐC ALOHA BUILDING

CAO ỐC ALOHA BUILDING

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
1100m2
10.9 USD
CAO ỐC SAIGON AIRPORT

CAO ỐC SAIGON AIRPORT

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
150m2 - 300m2
12 USD
CAO ỐC THANH NIÊN BĐ

CAO ỐC THANH NIÊN BĐ

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
60m2 - 120m2
13 USD
CAO ỐC VOL BẠCH ĐẰNG

CAO ỐC VOL BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
35m2 - 75m2
13 USD
CAO ỐC LỘC PHÁT BUILDING

CAO ỐC LỘC PHÁT BUILDING

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
60m2
15.5 USD
CAO ỐC FP BUILDING

CAO ỐC FP BUILDING

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
197m2 - 394m2 - 591m2
17.5 USD
CAO ỐC BIG LAND

CAO ỐC BIG LAND

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
4.1 USD
CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 4

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 4

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
5.4 USD
CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 5

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 5

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
6.1 USD
CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 3

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 3

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2 - 0m2
8.4~8.7 USD
CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
9 USD
CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 1

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 1

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
9.4 USD
CAO ỐC ILD

CAO ỐC ILD

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
11 USD
CAO ỐC DD LAND

CAO ỐC DD LAND

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
11 USD
CAO ỐC WINHOME BẠCH ĐẰNG

CAO ỐC WINHOME BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
12.5 USD
CAO ỐC ĐẠI DŨNG

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
13 USD
CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 7

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 7

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
13.6 USD
CAO ỐC MEKONG BUILDING 1

CAO ỐC MEKONG BUILDING 1

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
13.8 USD

Tin tức văn phòng cho thuê Quận Tân Bình