Tìm kiếm nâng cao

Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình Miễn phí mọi dịch vụ

CAO ỐC BIG LAND

CAO ỐC BIG LAND

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
50m2 - 50m2
5~5.8 USD
CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
65m2
9 USD
CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 9

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 9

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
51m2
9 USD
CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 1

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 1

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
40m2
9.4 USD
CAO ỐC ILD

CAO ỐC ILD

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
70m2
10 USD
CAO ỐC WIN HOME BĐ

CAO ỐC WIN HOME BĐ

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
25m2 - 37m2 - 74m2
10~10.7 USD
CAO ỐC SAIGON AIRPORT

CAO ỐC SAIGON AIRPORT

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
300m2 - 400m2
12~13.5 USD
CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 8

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 8

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
43m2 - 60m2
12.5~17.5 USD
CAO ỐC VOL BẠCH ĐẰNG

CAO ỐC VOL BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
35m2
13 USD
CAO ỐC THANH NIÊN BĐ

CAO ỐC THANH NIÊN BĐ

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
60m2 - 120m2
13 USD
CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 4

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 4

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
5.7 USD
CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 5

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 5

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
6.1 USD
CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 3

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 3

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2 - 0m2
8.4~8.7 USD
CAO ỐC DD LAND

CAO ỐC DD LAND

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
11 USD
CAO ỐC ĐẠI DŨNG

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
11 USD
CAO ỐC WINHOME BẠCH ĐẰNG

CAO ỐC WINHOME BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
12.5 USD
CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 7

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 7

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
13.6 USD
CAO ỐC MEKONG BUILDING 1

CAO ỐC MEKONG BUILDING 1

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
13.8 USD

Tin tức văn phòng cho thuê Quận Tân Bình