Tìm kiếm nâng cao

Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình Miễn phí mọi dịch vụ

CAO ỐC ĐỖ ĐẦU CH

CAO ỐC ĐỖ ĐẦU CH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
135m2 - 135m2
4.06~7.86 USD
CAO ỐC CH5

CAO ỐC CH5

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
36m2 - 48m2 - 84m2
4.93~5.23 USD
CAO ỐC NHÀ VIỆT PLAZA

CAO ỐC NHÀ VIỆT PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
34m2 - 43m2
6.45~7.1 USD
CAO ỐC WE OFFICE CH1

CAO ỐC WE OFFICE CH1

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
30m2
6.8 USD
CAO ỐC PERFETTO BUILDING

CAO ỐC PERFETTO BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
176m2
7.2 USD
CAO ỐC TẤT MINH

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
40m2 - 50m2 - 60m2 - 100m2
8.7 USD
CAO ỐC CH8

CAO ỐC CH8

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
42m2
9 USD
CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG BUILDING

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
23m2 - 33m2
9.4~12.4 USD
CAO ỐC ACB

CAO ỐC ACB

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
120m2
9.8 USD
CAO ỐC HỒNG LOAN

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
24m2 - 47m2 - 71m2
10 USD
CAO ỐC ATHENA

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
122m2 - 244m2
11~13.5 USD
CAO ỐC SCETPA

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
107m2 - 184m2
11.5~12 USD
CAO ỐC NC CỘNG HÒA

CAO ỐC NC CỘNG HÒA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
1300m2
11.5 USD
CAO ỐC SUMIKURA

CAO ỐC SUMIKURA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
60m2
12.5 USD
CAO ỐC PICO PLAZA

CAO ỐC PICO PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
437m2
13.3 USD
CAO ỐC CỘNG HÒA GARDEN

CAO ỐC CỘNG HÒA GARDEN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
575m2 - 635m2 - 708m2 - 730m2 - 1000m2 - 1000m2 - 2000m2 - 2000m2 - 3000m2 - 3000m2 - 4000m2 - 4000m2 - 5000m2 - 6000m2 - 7000m2 - 8000m2
17~25 USD
CAO ỐC CH2

CAO ỐC CH2

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
0 USD
CAO ỐC CH7

CAO ỐC CH7

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
0m2
4.4 USD