Tìm kiếm nâng cao

Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình Miễn phí mọi dịch vụ

CAO ỐC CH5

CAO ỐC CH5

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
36m2 - 48m2
4.9~5.34 USD
CAO ỐC CH2

CAO ỐC CH2

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
400m2
5 USD
CAO ỐC WE OFFICE CH1

CAO ỐC WE OFFICE CH1

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
30m2
6.8 USD
CAO ỐC CỘNG HOÀ GRADEN 1

CAO ỐC CỘNG HOÀ GRADEN 1

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
77m2 - 77m2 - 154m2 - 154m2
6.9~8 USD
CAO ỐC TECAPRO

CAO ỐC TECAPRO

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
32m2 - 38m2 - 64m2 - 76m2 - 114m2
7 USD
CAO ỐC CỘNG HÒA

CAO ỐC CỘNG HÒA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
20m2
7.7 USD
CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
49m2
8.9 USD
CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG BUILDING

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
23m2 - 33m2
9.4~12.4 USD
CAO ỐC ACB

CAO ỐC ACB

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
126m2 - 252m2
9.8 USD
CAO ỐC HỒNG LOAN

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
24m2 - 47m2 - 71m2
10 USD
CAO ỐC NGỌC QUYÊN

CAO ỐC NGỌC QUYÊN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
150m2 - 200m2 - 400m2 - 600m2 - 800m2
12~34.7 USD
CAO ỐC MEKONG

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
100m2
12.5 USD
CAO ỐC PICO PLAZA

CAO ỐC PICO PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
150m2 - 480m2 - 2000m2
15 USD
CAO ỐC ETOWN

CAO ỐC ETOWN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
376m2
17 USD
CAO ỐC CỘNG HÒA GRADEN

CAO ỐC CỘNG HÒA GRADEN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
450m2 - 570m2 - 1100m2 - 1500m2 - 2000m2 - 2500m2 - 3000m2 - 5000m2 - 8000m2
18~19 USD
CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
0m2
4.4 USD
CAO ỐC CH3

CAO ỐC CH3

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
0m2
4.4 USD
CAO ỐC CH7

CAO ỐC CH7

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
0m2
4.4 USD