Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận Tân Bình miễn phí dịch vụ

CAO ỐC ETOWN

CAO ỐC ETOWN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
0m2
16.5 $/m2 (371,250 VNĐ)
CAO ỐC SCETPA

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
360m2 - 40m2 - 400m2 - 180m2
11.9 $/m2 (267,750 VNĐ)
CAO ỐC ATHENA

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
114m2 - 128m2 - 242m2
10 $/m2 (225,000 VNĐ)
CAO ỐC HẢI ÂU

CAO ỐC HẢI ÂU

Trường Sơn, Quận Tân Bình
23m2
31 $/m2 (697,500 VNĐ)
CAO ỐC TẤT MINH

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
40m2
8.5 $/m2 (191,250 VNĐ)
CAO ỐC ĐẠI DŨNG

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
0m2
10 $/m2 (225,000 VNĐ)
CAO ỐC WASECO

CAO ỐC WASECO

Phổ Quang, Quận Tân Bình
60m2
7.8 $/m2 (175,500 VNĐ)
CAO ỐC XBUILDING

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình
100m2 - 170m2
8.3 $/m2 (186,750 VNĐ)
CAO ỐC LOTUS

CAO ỐC LOTUS

Cửu Long, Quận Tân Bình
77m2
9 $/m2 (202,500 VNĐ)
CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
48m2
9 $/m2 (202,500 VNĐ)
CAO ỐC PBS

CAO ỐC PBS

D52, Quận Tân Bình
30m2 - 45m2 - 90m2
8.9 $/m2 (200,250 VNĐ)
CAO ỐC SPRING

CAO ỐC SPRING

Thăng Long, Quận Tân Bình
0m2
10 $/m2 (225,000 VNĐ)
CAO ỐC THĂNG LONG 1

CAO ỐC THĂNG LONG 1

Thăng Long, Quận Tân Bình
105m2
8 $/m2 (180,000 VNĐ)
CAO ỐC HHM

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình
70m2 - 42m2 - 33m2
9.1 $/m2 (204,750 VNĐ)
CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

Phổ Quang, Quận Tân Bình
0m2
9.6 $/m2 (216,000 VNĐ)
CAO ỐC HÀ ĐÔ

CAO ỐC HÀ ĐÔ

Trường Sơn, Quận Tân Bình
0m2
15 $/m2 (337,500 VNĐ)
CAO ỐC VTC

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
0m2
9.1 $/m2 (204,750 VNĐ)
CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
0m2
14 $/m2 (315,000 VNĐ)
CAO ỐC DTC

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
0m2
10.7 $/m2 (240,750 VNĐ)
CAO ỐC CT-IN

CAO ỐC CT-IN

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình
0m2
10 $/m2 (225,000 VNĐ)
CAO ỐC GT

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình
0m2
7 $/m2 (157,500 VNĐ)
CAO ỐC HỒNG LOAN

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
47m2 - 27m2
8~10 $/m2 (180,000 ~ 225,000 VNĐ)
CAO ỐC MEKONG

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
0m2
12.5 $/m2 (281,250 VNĐ)
CAO ỐC SOVILACO

CAO ỐC SOVILACO

Phổ Quang, Quận Tân Bình
0m2
8.5 $/m2 (191,250 VNĐ)
CAO ỐC TRANSVIET

CAO ỐC TRANSVIET

Yên Thế, Quận Tân Bình
0m2
10 $/m2 (225,000 VNĐ)
CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
0m2
8 $/m2 (180,000 VNĐ)
CAO ỐC GMA

CAO ỐC GMA

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
0m2
11.6 $/m2 (261,000 VNĐ)
CAO ỐC KICOTRANS 1

CAO ỐC KICOTRANS 1

Sông Thao, Quận Tân Bình
150m2
10 $/m2 (225,000 VNĐ)
CAO ỐC ALTA

CAO ỐC ALTA

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình
0m2
5.2 $/m2 (117,000 VNĐ)
CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

Trường Sơn, Quận Tân Bình
0m2
14 $/m2 (315,000 VNĐ)