Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận Tân Bình miễn phí dịch vụ

CAO ỐC VTC

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
100m2 - 50m2
7.4 $/m2 (166,500 VNĐ)
CAO ỐC DTC

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
26m2 - 64m2 - 70m2 - 90m2
10.7~11.6 $/m2 (240,750 ~ 261,000 VNĐ)
CAO ỐC HỒNG LOAN

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
47m2
8 $/m2 (180,000 VNĐ)
CAO ỐC CH 2

CAO ỐC CH 2

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
35m2 - 90m2 - 55m2
5.9~6.3 $/m2 (132,750 ~ 141,750 VNĐ)
CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE

CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
170m2 - 250m2
6.1~9.9 $/m2 (137,250 ~ 222,750 VNĐ)
CAO ỐC PBS

CAO ỐC PBS

D52, Quận Tân Bình
30m2 - 60m2
7.6~8.4 $/m2 (171,000 ~ 189,000 VNĐ)
CAO ỐC BLUE BERRY

CAO ỐC BLUE BERRY

D52, Quận Tân Bình
20m2 - 30m2 - 50m2 - 40m2
8.9~10.7 $/m2 (200,250 ~ 240,750 VNĐ)
CAO ỐC GT

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình
0m2
6 $/m2 (135,000 VNĐ)
CAO ỐC NTB

CAO ỐC NTB

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình
18m2
7.8 $/m2 (175,500 VNĐ)
CAO ỐC HHM

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình
36m2
8.2 $/m2 (184,500 VNĐ)
CAO ỐC VTEC

CAO ỐC VTEC

Xuân Hồng, Quận Tân Bình
0m2
10 $/m2 (225,000 VNĐ)
CAO ỐC ĐOÀN HẢI

CAO ỐC ĐOÀN HẢI

Trường Chinh, Quận Tân Bình
56m2 - 81m2
8 $/m2 (180,000 VNĐ)
CAO ỐC VC HOUSE

CAO ỐC VC HOUSE

Trường Chinh, Quận Tân Bình
14m2
9.1 $/m2 (204,750 VNĐ)
CAO ỐC LVH

CAO ỐC LVH

Lê Văn Huân, Quận Tân Bình
80m2
8 $/m2 (180,000 VNĐ)
CAO ỐC LVH1

CAO ỐC LVH1

Lê Văn Huân, Quận Tân Bình
19m2
8.4 $/m2 (189,000 VNĐ)
CAO ỐC XBUILDING

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình
0m2
7.4 $/m2 (166,500 VNĐ)
CAO ỐC CNC

CAO ỐC CNC

Nguyễn Bá Tuyển, Quận Tân Bình
0m2
9 $/m2 (202,500 VNĐ)
CAO ỐC LMK

CAO ỐC LMK

Nguyễn Bá Tuyển, Quận Tân Bình
0m2
8 $/m2 (180,000 VNĐ)
CAO ỐC ARTIST

CAO ỐC ARTIST

Lê Tấn Quốc, Quận Tân Bình
135m2
7 $/m2 (157,500 VNĐ)
CAO ỐC TOÀN CẦU

CAO ỐC TOÀN CẦU

Nguyễn Hiến Lê, Quận Tân Bình
95m2
5.1 $/m2 (114,750 VNĐ)
CAO ỐC THUẬN VIỆT

CAO ỐC THUẬN VIỆT

Út Tịch, Quận Tân Bình
0m2
10.5 $/m2 (236,250 VNĐ)
CAO ỐC TH BUILDING

CAO ỐC TH BUILDING

Út Tịch, Quận Tân Bình
0m2
10 $/m2 (225,000 VNĐ)
CAO ỐC ST

CAO ỐC ST

Sông Thương, Quận Tân Bình
0m2
10 $/m2 (225,000 VNĐ)
CAO ỐC VIET HOME

CAO ỐC VIET HOME

Bình Giã, Quận Tân Bình
0m2
6 $/m2 (135,000 VNĐ)
CAO ỐC K300 - LTN

CAO ỐC K300 - LTN

KHU K300, Quận Tân Bình
0m2
10.5 $/m2 (236,250 VNĐ)
CAO ỐC A4

CAO ỐC A4

A4, Quận Tân Bình
0m2
7.4 $/m2 (166,500 VNĐ)
CAO ỐC A4 1

CAO ỐC A4 1

A4, Quận Tân Bình
0m2
6.5 $/m2 (146,250 VNĐ)
CAO ỐC A4-3

CAO ỐC A4-3

A4, Quận Tân Bình
60m2 - 120m2
12.3 $/m2 (276,750 VNĐ)
CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG BUILDING

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
33m2 - 50m2 - 88m2 - 100m2 - 53m2 - 17m2
7.8~9.8 $/m2 (175,500 ~ 220,500 VNĐ)
CAO ỐC SUMIKURA

CAO ỐC SUMIKURA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
300m2 - 80m2
11.6 $/m2 (261,000 VNĐ)