Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận Tân Bình miễn phí dịch vụ

CAO ỐC ETOWN

CAO ỐC ETOWN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
0m2
16.5 $/m2 (371,250 VNĐ)
CAO ỐC SCETPA

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
52m2 - 184m2
10.5~11 $/m2 (236,250 ~ 247,500 VNĐ)
CAO ỐC ATHENA

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
114m2 - 244m2
10 $/m2 (225,000 VNĐ)
CAO ỐC HẢI ÂU

CAO ỐC HẢI ÂU

Trường Sơn, Quận Tân Bình
98m2
14 $/m2 (315,000 VNĐ)
CAO ỐC TẤT MINH

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
0m2
8.5 $/m2 (191,250 VNĐ)
CAO ỐC ĐẠI DŨNG

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
30m2
11 $/m2 (247,500 VNĐ)
CAO ỐC WASECO

CAO ỐC WASECO

Phổ Quang, Quận Tân Bình
0m2
7.8 $/m2 (175,500 VNĐ)
CAO ỐC XBUILDING

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình
60m2
8.5 $/m2 (191,250 VNĐ)
CAO ỐC LOTUS

CAO ỐC LOTUS

Cửu Long, Quận Tân Bình
92m2
8.9 $/m2 (200,250 VNĐ)
CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
65m2
9 $/m2 (202,500 VNĐ)
CAO ỐC PBS

CAO ỐC PBS

D52, Quận Tân Bình
60m2 - 90m2
8.37~8.9 $/m2 (188,325 ~ 200,250 VNĐ)
CAO ỐC SPRING

CAO ỐC SPRING

Thăng Long, Quận Tân Bình
0m2
10 $/m2 (225,000 VNĐ)
CAO ỐC THĂNG LONG 1

CAO ỐC THĂNG LONG 1

Thăng Long, Quận Tân Bình
55m2
7.1 $/m2 (159,750 VNĐ)
CAO ỐC HHM

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình
0m2
9.1 $/m2 (204,750 VNĐ)
CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

Phổ Quang, Quận Tân Bình
0m2
9.6 $/m2 (216,000 VNĐ)
CAO ỐC HÀ ĐÔ

CAO ỐC HÀ ĐÔ

Trường Sơn, Quận Tân Bình
0m2
15 $/m2 (337,500 VNĐ)
CAO ỐC VTC

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
0m2
9.1 $/m2 (204,750 VNĐ)
CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
0m2
14 $/m2 (315,000 VNĐ)
CAO ỐC DTC

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
0m2
10.7 $/m2 (240,750 VNĐ)
CAO ỐC CT-IN

CAO ỐC CT-IN

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình
0m2
10 $/m2 (225,000 VNĐ)
CAO ỐC GT

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình
0m2
7 $/m2 (157,500 VNĐ)
CAO ỐC HỒNG LOAN

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
27m2 - 47m2
9 $/m2 (202,500 VNĐ)
CAO ỐC MEKONG

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
0m2
12.5 $/m2 (281,250 VNĐ)
CAO ỐC SOVILACO

CAO ỐC SOVILACO

Phổ Quang, Quận Tân Bình
0m2
8.5 $/m2 (191,250 VNĐ)
CAO ỐC TRANSVIET

CAO ỐC TRANSVIET

Yên Thế, Quận Tân Bình
86m2
9 $/m2 (202,500 VNĐ)
CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
0m2
8 $/m2 (180,000 VNĐ)
CAO ỐC GMA

CAO ỐC GMA

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
0m2
11.6 $/m2 (261,000 VNĐ)
CAO ỐC KICOTRANS 1

CAO ỐC KICOTRANS 1

Sông Thao, Quận Tân Bình
130m2
11 $/m2 (247,500 VNĐ)
CAO ỐC ALTA

CAO ỐC ALTA

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình
0m2
5.2 $/m2 (117,000 VNĐ)
CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

Trường Sơn, Quận Tân Bình
57m2
13.5 $/m2 (303,750 VNĐ)