Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận Tân Bình miễn phí dịch vụ

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

42 - 49 - 128 - 142 - 244 m2

CAO ỐC HẢI ÂU

Trường Sơn, Quận Tân Bình

26 - 134 m2

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC WASECO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

23 - 27 - 50 - 100 - 107 - 287 - 480 m2

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

90 - 120 - 120 m2

CAO ỐC GEMS OFFICE CL

Cửu Long, Quận Tân Bình

80 - 92 m2

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

30 - 65 m2

CAO ỐC PBS

Đường D52, Quận Tân Bình

20 - 30 - 45 - 60 - 90 - 150 - 180 m2

CAO ỐC SABAY TL

Thăng Long, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC THĂNG LONG 1

Thăng Long, Quận Tân Bình

60 m2

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

32 - 46 - 48 - 64 - 94 m2

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

Phổ Quang, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC HÀ ĐÔ

Trường Sơn, Quận Tân Bình

75 - 305 - 465 - 510 - 1020 m2

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

70 m2

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

70 m2

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24 - 24 - 47 - 71 - 95 m2

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

200 - 320 m2

CAO ỐC SOVILACO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

110 - 140 - 165 - 250 m2

CAO ỐC AMAZING CENTER

Yên Thế, Quận Tân Bình

21 - 35 m2

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC GMA

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

110 - 125 m2

CAO ỐC KICOTRANS 1

Sông Thao, Quận Tân Bình

100 m2

CAO ỐC ALTA

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

570 m2

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

Trường Sơn, Quận Tân Bình

25 - 28 - 36 - 57 m2

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

45 - 100 - 120 m2

CAO ỐC NK BUILDING

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

30 - 30 - 60 m2

Zalo : 0918.333.462
Trợ giúp