Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận Tân Bình miễn phí dịch vụ

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24 - 47 - 71 - 95 m2

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

70 m2

CAO ỐC WE OFFICE CH1

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC SUMIKURA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

48 - 80 - 100 - 115 - 148 - 180 - 215 - 295 - 343 - 400 - 743 m2

CAO ỐC SÀI GÒN SUNSHINE

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC CH2

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC ĐHVHNT QUÂN ĐỘI

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC CH7

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC TECAPRO

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC NGỌC QUYÊN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

1800 m2

CAO ỐC ĐỖ ĐẦU CH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC HỮU TOÀN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

176 - 352 m2

CAO ỐC CH9

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

150 - 150 - 300 - 450 - 600 m2

CAO ỐC PBS

D52, Quận Tân Bình

90 - 90 - 180 m2

CAO ỐC BLUE BERRY

D52, Quận Tân Bình

20 - 30 - 40 m2

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

40 m2

CAO ỐC NTB

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC THÁI BÌNH BUILDING

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

25 - 40 - 50 m2

CAO ỐC LUCKY STAR OFFICE

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC WINHOME NTB

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

0 - 23 - 40 - 60 m2

Cao ốc NTB 1

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

50 m2

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

45 m2

CAO ỐC VTEC

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC XH1

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

15 - 40 - 55 m2

CAO ỐC TC1

Trường Chinh, Quận Tân Bình

50 - 70 - 100 - 150 - 200 m2

CAO ỐC SABAY TOWN

Trường Chinh, Quận Tân Bình

100 - 155 - 200 - 290 - 470 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 m2

CAO ỐC ĐOÀN HẢI

Trường Chinh, Quận Tân Bình

44 - 66 - 81 m2

CAO ỐC VC HOUSE

Trường Chinh, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC PHÚC AN BUILDING

Trường Chinh, Quận Tân Bình

0 m2

Zalo : 0918.333.462
Trợ giúp